top of page

Vedtægter og regulativ

Sparetips og nyttige informationer:

Vidste du, at vedligeholdelse og reparation af vandrørene i jorden fra værkets forsyningsledning og ind til din egen vandinstallation er dit ansvar. Måleren er vandværkets ejendom, men det er dig der skal passe på den. Du kan læse mere om dette i vores regulativ.

Vandets hårdhed: 8,0 - Hårdheds tallene bruges når vaskemaskine indstilles.

Vand spareråd:

I stedet for rindende vand til

 • - vask og opvask

 • - optøning af frosne varer

 • - afkøling af øl og vand

 • - rengøring af grønsager

bør du overveje at anvende en balje - det sparer vand.

Enkle råd til renere vand

 • - Undgå forurening af enhver art. Store dele af drikkevandet er allerede forurenet, så vi må passe på det vi har.

 • - Brug lugejern og f.eks. træflis istedet for kemikalier.

 • - Aflever malingsrester og lign. på miljøstationen

 • - Brug færre rengøringsmidler, og med omtanke.

 • - Dosér vaskepulver og rengøringsmiddel rigtigt

 • - Er du haveejer, så gød haven, så alt gødning udnyttes.

 • - Er du landmand, så tilpas evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværkerne.

 • - Området omkring en boring skal holdes rent, så nedsivning af forurenet vand undgås.

 • - Hold øje med vandforbruget. Aflæs vandmåler hver den 1. i måneden.

 • - Aflæs også el og varme.

Maskinvask og -opvask:
Du bør ikke starte en halvtom maskine. Det er spild af både energi og vand.

En forenings vedtægter (foreningens „grundlov“) er det juridiske grundlag for foreningens virke. Selv om det ikke er nødvendigt at have skrevne vedtægter er det praktisk, at der ved foreningens stiftelse fastsættes nærmere regler for foreningens formål og virke, valg af bestyrelse, ledelse og for det enkelte medlems rettigheder og pligter. Herved undgås diskussioner om, hvorledes man skal forholde sig i en lang række tilfælde, som opstår i foreningens daglige arbejde.

Et normalregulativ er et udtryk for en vejledning med standardbestemmelser for forholdet mellem vandværket og dets forbrugere om leveringsbetingelser

Du finder Vittrup Vandværks vedtægter her

Du finder Vittrup Vandværks regulativ her

bottom of page