top of page

Vandkvalitet

Udseende, lugt og smag:   Dette er en undersøgelse, hvor det ud fra nogle måle            
                                              mæssige kriterier vurderes om vandet er fri for lugt og 
                                              smager normalt

Temperatur:                          Vandet er 9 - 10gr.C når det forlader vandværket, og det
                                              skal ikke for højt op ved aftapningen, men der er ikke nogle
                                              krav.

pH:                                        En angivelse af vandets surhedsgrad. pH=7 svarer til
                                              neutralt vand.

Ledningsevnen:                   En angivelse af hvor godt vandet leder en strøm. Det er
                                              også indirekte et mål for hvor meget chlorid, nitrat og sulfat,
                                              der er i vandet

Jern:                                     Jern forekommer naturligt i grundvandet, og kan ved for
                                              store mængder bl.a. give problemer med misfarvning.

Ilt:                                          Grundvandet indeholder normalt ingen ilt, men på
                                              vandværket ilter vi vandet for at give en frisk smag.

Coliforme bakterier:            Disse bakterier findes naturligt i overfladevand og jord, men
                                              må ikke være i drikkevandet.

Fækale colibakterier:          Disse bakterier stammer fra tarmfloraen hos dyr og
                                              mennesker, og må ikke findes i drikkevandet.

Kimtal ved 22 gr.C:              Dette er et mål for bakterier, der kan vokse ved 22 grader C,
                                              og de må kun være tilstede i begrænset mængde i vandet.

Hårdhed grader dH:             Vandets hårdhed er ca. 8 grader dH hvilket svarer til blødt
                                               vand, og har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel til
                                              tøjvask.

Vandets hårdhed

  0 -  4  Meget blødt

  4 -  8  Blødt

  8 - 12 Middelhårdt

12 - 18 Temmelig hårdt

18 - 30 Hårdt

Over 30 Meget hårdt

Vittrup Vandværk`s vand har en hårdhed der svarer til hårdt vand. Du kan se mere om hårdhed her

Nye opvaskemaskiner er i dag indrettet således, at hvis man kender vandets hårdhed, kan maskinen indstilles efter det.

Som noget nyt findes alle resultater af prøvetest nu online:

Med nedenstående link kan du som forbruger se alle prøveresultater som Analytech  har analyseret.

Se alle resultater fra Analytech

online HER

bottom of page