top of page

Takstblad

Løkken Vandværk har overtaget vandværksadministrationen. Alle henvendelser vedr. opkrævninger samt ændringer i forbrugeroplysninger, så som flytning, adresseændring m.v. bedes oplyst til Løkken Vandværk - se kontaktinformation under "Bestyrelsen"

Lidt om hvordan vandværket fungerer:

bottom of page