top of page

Vittrup Vandværks forsyningsområde

Forsyningskort .jpg

Vittrup Vandværk er af kommunen forpligtiget til at levere til det, af Hjørring Kommune udpegede geografiske område, kaldet forsyningsområde.
Oprindeligt var det Løkken-Vrå
Kommune, der havde udpeget Vittrup Vandværks forsyningsområde, men denne opgave er nu -efter kommunesammenlægningen i 2007- 'overtaget' af Hjørring kommune

bottom of page