Vittrup Vandværks forsyningsområde

Forsyningskort .jpg

Vittrup Vandværk er af kommunen forpligtiget til at levere til det, af Hjørring Kommune udpegede geografiske område, kaldet forsyningsområde.
Oprindeligt var det Løkken-Vrå
Kommune, der havde udpeget Vittrup Vandværks forsyningsområde, men denne opgave er nu -efter kommunesammenlægningen i 2007- 'overtaget' af Hjørring kommune