top of page
Analyserapport

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.
Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis du ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan du læse mere hér.

Ekstraordinær Generalforsamling

OBS ændring af dato OBS
Datoen for Vittrup Vandværks

ekstraordinære
generalforsamling ændres fra

d. 19 april og til
onsdag d. 10. maj kl 19.00 i Vittrup Fri Fagskole
MVH. Bestyrelsen Vittrup Vandværk

Vittrup Vandværk
afholder

ekstraordinær generalforsamling
onsdag d. 10.maj kl 19.00

på Vittrup Fri Fagskole.
med følgende dagsorden:
Velkomst og valg af ordstyrer
Orientering om sammenlægning
Valg om sammenlægning af Vittrup - Rubjerg - Nr. Lyngby og Hundelev vandværker
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Kammer

bottom of page